Medlemskap

Välkommen till

God Mans och Förvaltar föreningen i Sundsvall

 

   Välkommen till God Mans och Förvaltar Föreningen i Sundsvall

  NYHETER

 Medlemsavgiften för 2017 är 150 Kronor

MEDLEMSKAP

Alla som av tingsrätten eller överförmyndarnämnden utsetts till god man eller förvaltare och som erlagt medlemsavgift äger rätt till medlemskap i föreningen.

I Medlemskapet ingår olycksfall och ansvarsförsäkring, en trygghet för Dig i Ditt uppdrag som godman eller förvaltare.

Detta skydd har du troligen inte i någon av dina egna försäkringar.

Som medlem erhåller du...

Olycksfallsförsäkring en trygghet för dig

Fortlöpande information genom våran hemsida.

Möjlighet att förändra och förbättra våran situation.

Få Tips Råd och ideer

Skapa ett kontaktnät med andra Gode män / Förvaltare

Få utbildningar och föreläsningar i olika ämnen.

vara med på medlemsmöten och kafekvällar.

Råd, Stöd och hjälp, samtal.

Medlemskort.

Vi uppmanar alla att betala avgiften i god tid.

Nya medlemmar är välkommen.

Nu tar vi nya tag för att lära oss nya saker samt få många tillfällen att träffas och lära av varandra.

Välkommen på våra möten.

Medlemsavgiften för 2017 är 150 kronor och betalas in på plusgiro konto

Medlemsavgiften för 2018 kommer att vara 150 kronor.

Får du inte plats med alla uppgifter när du betalar via internetbanken?

Skriv ditt namn och maila kompletta adress och mailuppgifter till kassören.

Som ny medlem kommer du få medlemskort och ett välkomstbrev.

PG: 133 59 99-7

Glöm inte att skriva

ny medlem

samt vilket år avgiften gäller för.

Vill du ha mail information så ange din mail adress till sekretreraren/ Ordföranden.

Kom ihåg att du är värdefull !!

Välkommen som medlem i föreningen !

Alla är välkommen som medlem i föreningen.

Du kan även vara stödmedlem och betala in valfritt belopp.

Tillsammans blir vi starka.

Du Behövs i föreningen.

 
 
 

RFS hem- och bilförsäkring för medlemmar

 

2013-01-23 RFS har tillsammans med Vardia Försäkring tagit fram en helt ny hem- och bilförsäkring för lokalföreningarnas medlemmar. Bostadsförsäkringen

RFS har gjort detta för att medlemmar på ett enkelt sätt ska kunna teckna en bra hem- och bilförsäkring till ett konkurrensmässigt pris. Gode män kan även teckna Bostadsförsäkringen för sina huvudmän för att på ett enkelt sätt få en överblick av huvudmännens försäkringar.

 

För att teckna försäkringen, ring 08-501 103 33 för att komma i kontakt med kundtjänst och tryck knappvalet för Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Ni kommer då till en handläggare som hjälper er att räkna fram premien för din hem- och bilförsäkring.

Har du frågor om Bostadsförsäkringen kontakta Söderberg & Partners, som är RFS samarbetspartner i försäkringsfrågor, på 026-614100.

 

 

Ansvarsförsäkring för gode män och förvaltare

 

 

Du som är god man eller förvaltare kan teckna en ansvarsförsäkring som ger rättsskydd och skydd vid förmögenhetsskada.

 

Det är ett stort ansvar att ta uppdrag som god man eller förvaltare. Vad som skulle kunna drabba dig vid en skada eller tvist med anhöriga är kanske inte det första du tänker på. Det här har blivit en viktig fråga för våra medlemmar.

 

— Tidigare har jag har inte funderat på vad man kan drabbas av utan försäkringsskydd, många tror att överförmyndaren tar den stöten om det skulle hända något men det stämmer ju inte, säger en medlem som har haft flera uppdrag som god man.

 

Exempel på vad försäkringen kan täcka

 

Försäkringen ersätter till exempel ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tvister och skattemål. Försäkringen kan behöva täcka ersättning för arvode till juridiskt ombud, expeditionskostnader i domstol och rättegångskostnader som den försäkrade annars själv skulle få betala till motparten.

 

OBS! Ny försäkringsperiod

 

Observera att försäkringen under 2015 byter försäkringsperiod till kalenderår. Försäkringsperioden blir med andra ord 150401-151231 för att nästa år bli 160101-161231. Anledningen till förändringen är att underlätta för de lokala föreningarna då de allra flesta har kalenderår för medlemsavgifter och det har upplevts lite krångligt att försäkringen ska betalas in senare.

 

Några har säkert åsikter om att försäkringsperioden kortas av men premien är densamma. Vi kan tyvärr inte i försäkringssystemet dela upp premien, 130 kr/år, månadsvis för att hantera 2015 års kortare försäkringsperiod. Bedömningen är att premienivån är så pass förmånligt och att arbetet för kassörerna i respektive förening bör underlättas och därför görs den här förändringen i år.

 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com