Styrelsen Kontaktuppgifter

Välkommen till

God Mans och Förvaltar föreningen i Sundsvall

 

   Förteckning över

Styrelsens ledamöter

2017

Föreningens adress:

c/o A-B Sundström

    Ordförande

Inga-Britta Karlsson

060-12 74 14,

070-257 51 56

inga-britta.karlsson@telia.com

Vice Ordförande

Birgit Ehn

060-61 93 68,

070-660 96 95

kentehn46@gmail.com

Sekreterare

Marianne Fågelbrant

070-633 54 71

mapuahhe@gmail.com

Kassör

Ann-Britt Sundström

070-531 85 51

annbritt.sundstrom@gmffsundsvall.se

Ledamot

Karin Strandelin Vassman

060-61 25 38

070-394 21 58

karin.wassman@bredband.net

                             Suppleant

Majvor Persson

 

Valberedningen

Göran Ullström

Birgit Bäckström

Revisorer

Kjell Nord

070-347 83 98

kjell.jazzklubben@telia.com

Vitsippsvägen 11

860 13 Stöde

Är du intresserad av styrelsearbete?

Eller någon annan form av arbete?

Hör av dig till någon i styrelsen.

Tack för ditt intresse.

Ansvarig för hemsidan

Ann-Britt Sundström

Nu har vi fått en ny styrelse så vad vill du att vi ska jobba med. Har du ideer dela gärna med dig.

•  Medlemsavgiften för 2017 är 150 kronor.

FRÅGOR ?

Har du frågor rörande ditt uppdrag så går det bra att kontakta den i styrelsen som står din fråga närmast.

Om du skickar mail så svarar vi på din fråga så fort vi bara hinner.

                   Ansvarig för hemsidan Ann-Britt Sundstrröm

Copyright ® 2003 CompanyName.com

Valberedningen